..:: LỊCH CÔNG TÁC THỨ 3 - NGÀY (15/10/2019) ::..
NgàyBuổiT/g địa điểmNội dungChủ trìÐV chuẩn bịThành phần
Thứ 3
15/10/2019
SángSáng 08h00; Chiều 13h45Từ ngày 10/10 đến ngày 22/10/2019 Đánh giá chất lượng Bệnh viện 9 tháng đầu năm 2019TS BS CKII ChínhCác khoa, phòngThành phần theo Kế hoạch
Chiều13h45-HTGBĐào tạo trực tuyếnBS CKII KiểmP. Công nghệ Thông tinThành phần theo thông báo
       ..:: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ (14/10/2019 - 20/10/2019) ::..
NgàyBuổiT/g địa điểmNội dungChủ trìÐV chuẩn bịThành phần
Thứ 2
14/10/2019
SángSáng 08h00; Chiều 13h45Từ ngày 10/10 đến ngày 22/10/2019 Đánh giá chất lượng Bệnh viện 9 tháng đầu năm 2019TS BS CKII ChínhCác khoa, phòngThành phần theo Kế hoạch
10h00-PH2Họp Ban quản lý xây dựng Bệnh việnTS BS CKII ChínhP. Qản trị -TTBThành phần theo thông báo
Chiều14h00-PH2Họp Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩnTS BS CKII ChínhK. Kiểm soát nhiễm khuẩnCác thành viên HĐ
14h00-Đi CMChúc mừng ngày thành lập Ban tổ chức tỉnh ủyTS BS CKII ChínhP. Tổ chức Hành chínhTS, BS CKII Chính
Thứ 3
15/10/2019
SángSáng 08h00; Chiều 13h45Từ ngày 10/10 đến ngày 22/10/2019 Đánh giá chất lượng Bệnh viện 9 tháng đầu năm 2019TS BS CKII ChínhCác khoa, phòngThành phần theo Kế hoạch
Chiều13h45-HTGBĐào tạo trực tuyếnBS CKII KiểmP. Công nghệ Thông tinThành phần theo thông báo
Thứ 4
16/10/2019
SángSáng 08h00; Chiều 13h45Từ ngày 10/10 đến ngày 22/10/2019 Đánh giá chất lượng Bệnh viện 9 tháng đầu năm 2019TS BS CKII ChínhCác khoa, phòngThành phần theo Kế hoạch
Chiều14h00-PH2Họp với các nhà thầu cung cấp thuốc cho bệnh việnBS CKII LiêmK. Dược -VTYTThành phần theo thông báo
Thứ 5
17/10/2019
SángSáng 08h00; Chiều 13h45Từ ngày 10/10 đến ngày 22/10/2019 Đánh giá chất lượng Bệnh viện 9 tháng đầu năm 2019TS BS CKII ChínhCác khoa, phòngThành phần theo Kế hoạch
Chiều14h00-PH2Họp Hội đồng Quản lý chất lượngTS BS CKII ChínhP. Quản lý chất lượngCác thành viên HĐ
Thứ 6
18/10/2019
SángSáng 08h00; Chiều 13h45Từ ngày 10/10 đến ngày 22/10/2019 Đánh giá chất lượng Bệnh viện 9 tháng đầu năm 2019TS BS CKII ChínhCác khoa, phòngThành phần theo Kế hoạch
08h00- Đi CMChúc mừng ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt NamBS CKII KiểmBan nữ CôngThành phần theo thông báo
10h00-PH2Họp Hội đồng thu nhập tăng thêm tháng 9/2019TS BS CKII ChínhCác thành viênCác thành viên HĐ
Chiều14h00-HTBVMít tinh kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt NamTS BS CKII ChínhBan nữ CôngThành phần theo Kế hoạch
Thông báo: - Đề nghị các Đ/c khi xem lịch còn thiếu nội dung của mình phụ trách cần phẩn ánh để lên lịch cho thuận tiên công tác
Ghi chú: - Đề nghị các Đ/c đi đúng giờ, đúng thành phần theo lịch